top of page

Aankoopbegeleiding
 

Een huis kopen in Spanje is een droomwens van velen, die maar door sommigen wordt gerealiseerd. Wie het huis van zijn dromen heeft gevonden, ervaart het feitelijk kopen van een huis vaak als een sprong in het duister.

De meeste aspirant-kopers zijn niet bekend met de Spaanse marktsituatie, de taal, de wettelijke voorschriften, de contractbepalingen of de gevolgen van een dergelijke aankoop. Hierdoor wordt het plezier van het vooruitzicht van een huis in Spanje vaak getemperd door onzekerheid over de mogelijke risico’s die aan een dergelijke stap vast zitten. A CASA’s aankoopbegeleiding kan deze onzekerheden voor een groot deel voor u wegnemen. Wij doen dat door het aanbieden van een compleet pakket van werkzaamheden, dat de risico’s zo veel als mogelijk minimaliseert. A CASA is onafhankelijk adviseur en kan u daarom objectief adviseren. Een jarenlange ervaring in de onroerend goed sector en een relevante achtergrond en praktische juridische ervaring staan borg voor de kwaliteit van de uitvoering van uw opdracht.

Taalproblemen
Weinig aspirant-kopers zijn de Spaanse taal zo machtig dat zij juridische en ambtelijke documenten kunnen lezen. Wij verzorgen de vertaling van alle bij de koop gebruikte documenten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.


Waaruit bestaat de aankoopbegeleiding van A CASA?

 • Opstellen en beoordelen van de koopovereenkomst

 • Uitvoeren van kadastrale recherche naar de tenaamstelling en juridische hoedanigheid van de woning en het perceel

 • Uitvoeren van onderzoek naar eventuele hypotheken, andere schulden of beslagen die op het pand rusten

 • Onderzoek naar eventuele schulden bij belastingen, nutsbedrijven en, indien van toepassing, bij de Vereniging van Eigenaren

 • Advisering met betrekking tot juridische en fiscale aspecten van de koop

 • Financiële afwikkeling van de aankoop

 • Voorbereiden van de transportakte bij de notaris

 • Mondelinge vertaling van de transportakte bij de notaris

 • Zorg dragen van actualisering van de betalingen van de onroerend goedbelasting en de overschrijving daarvan op naam van de nieuwe eigenaar

 • Inhouding, aangifte en betaling van 3% "winstbelasting", indien van toepassing

 • Inschrijving van de transportakte in het Eigendomsregister

 • Overschrijven van contracten van water en elektriciteit

 • Melding van de overdracht bij de Vereniging van Eigenaren


 

Neem contact op met A CASA als u gebruik wilt maken van onze aankoopbegeleiding bij het kopen van een huis in Spanje.

Contactgegevens

Adres
Calle Roma 3

Urb. La Marina

03177 San Fulgencio

Openingstijden
Ma - Do: 10:00 - 14:00 en 17:00 - 20:00
Vr: 10:00 - 14:00

Contact
T:  +34 96 679 6292

M: +34 619 333 994

E: info@gestor.nl

Social media

 • Facebook
bottom of page