top of page

Erfbelasting
 

Iedereen die erft, krijgt te maken met erfbelasting. Dit is de belasting die geheven wordt over de erfenis. In Spanje worden erfbelasting “Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones” genoemd. Het tarief van het successierecht wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer u erft, hoe meer erfbelasting wordt geheven. En hoe verder verwijderd de bloedverwantschap, hoe hoger de erfbelasting.

De aangifte voor erfbelasting moet binnen zes maanden na overlijden van de erflater worden gedaan. Na deze periode volgt een boete. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden waren op het moment van overlijden. Het kan zijn dat hiervoor saldi-verklaringen van de bank vereist zijn, maar ook taxatierapporten van onroerende goederen.

Schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zoals hypotheken, worden in mindering gebracht op de basis voor de erfbelasting. Ook over legaten dienen de legatarissen erfbelasting te betalen.

 

Sommige autonome deelstaten kennen hoge vrijstellingen van de erfbelasting voor weduwen, weduwnaars en kinderen van de erflater.

Neem contact met ons op als u zich door A CASA wil laten bijstaan met het doen van de aangifte voor erfbelasting.

Contactgegevens

Adres
Calle Roma 3

Urb. La Marina

03177 San Fulgencio

Openingstijden
Ma - Do: 10:00 - 14:00 en 17:00 - 20:00
Vr: 10:00 - 14:00

Contact
T:  +34 96 679 6292

M: +34 619 333 994

E: info@gestor.nl

Social media

  • Facebook
bottom of page